RT-Ehitus

Teenused

BETOONITÖÖD:

  • RAKETISTE VALMISTAMINE: Taldmikuraketise, seina ja postiraketiste, plaadiraketiste valmistamine. Raketiste ettevalmistamine ja kokkupanek. Raketise paigaldamine, kinnitamine, rihtimine ja toestamine; lahtirakestamine, teisaldamine ja puhastamine. Töövuukide tegemine. Läbiviikude, avamoodustajate ja tarilappide paigaldamine. Akna ja uksesilluste raketised.
  • ARMEERIMINE: Armatuuri lõikamine, painutamine, sidumine ja raketise külge kinnitamine.
  • BETONEERIMINE: Betoonisegu transport ja pumpamine. Alusbetoonid ja tasandusvalud. Aluspindade ettevalmistus, soojusisolatsiooni paigaldamine. Konstruktsioonielementide betoneerimine (juhtmajakate tegemine, betoonisegu vastuvõtmine, paigaldamine, tasandamine). Töö- ja deformatsioonivuukide valmistamine.
  • BETOONIPINDADE JÄRELHOOLDUS: katmine, soojendamine, kastmine, lihvimine, parandamine ja kaitsmine.   

ÜLDEHITUSTÖÖD

Kõik sise- ja välisehitustööd.